donderdag 15 maart 2012

E-BOEK Interim-management als complex systeem. Een perspectief met veel mogelijkheden.


Interim-management als complex systeem.

Een perspectief met veel mogelijkheden!
Probleem ontrafeld & opgelost.

Samenvatting
Al jaren ben ik gefascineerd door een (in mijn ogen) problematisch ‘verschijnsel’ in mijn vak als interim-manager. Het hield mij bezig omdat ik er geen vat op kreeg én omdat ik er van overtuigd ben dat het om een onnodig en oplosbaar ‘verschijnsel’ gaat. Ik heb het ‘verschijnsel’ anders bekeken en kwam er snel achter hoe het in elkaar steekt – snel daarna kreeg ik een idee voor een oplossing!

Het gaat om een verschijnsel dat zich manifesteert in de praktijk van ‘interim-oplossingen’. In een notendop komt het hier op neer. Als een organisatie een interim-manager heeft ingehuurd om te helpen met de aanpak van een hardnekkig en complex vraagstuk, dan komt deze interim-manager na zijn start er meestal achter dat het aangereikte probleem anders in elkaar steekt. Vervolgens zou de probleemdefinitie en diagnose bijgesteld moeten worden.
Maar hier komt het meestal niet van. Het verschijnsel heeft vele gezichten en manifesteert zich in veel interim-cases. Ook in de wereld van interim-managers is het een bekend verschijnsel en in de vakliteratuur wordt het verschijnsel aangehaald en genoemd.
Omdat deze gang van zaken in mijn ogen verre van optimaal is en beter moet, heb ik het ‘verschijnsel’ aangepakt en nader onderzocht om er achter te komen hoe deze kwestie precies in elkaar steekt. Het ‘verschijnsel’ heb ik op een abstracter niveau in de wijdere context van interim-management geplaatst en heb in ‘interim-management’ als een systeem [1] bezien.


Vanaf de introductie van interim-management zijn de 'hoofdrolspelers' bij elke interim-case primair met elkaar bezig de ‘juiste vent’ voor de opdracht te vinden, hoewel zij hierin eensgezind optrekken, zijn hun drijfveren verschillen. En als de interim-manager feitelijk is gestart met zijn opdracht, dan komt hij er in veel gevallen achter dat het aangereikte probleem anders in elkaar steekt en krijgt hij zicht op de oorzaak en het probleem achter het probleem.
In deze gevallen verandert eigenlijk de diagnose van het probleem en zou deze eigenlijk moeten worden bijgesteld – maar hier komt het meestal niet van. Ik denk dat dit geen goede zaak is. Het gaat hier om een structureel en steeds terugkerend verschijnsel. Vanuit de overtuiging dat dit eigenlijk beter kan, ben ik met het vraagstuk aan de slag gegaan. Hoe zit het in elkaar? Is er een oorzaak en wat is die dan? Wat zijn de gevolgen van het verschijnsel? En is er een oplossing? Dit onderzoek heb ik uitgevoerd met behulp van een methode die ik vorige jaar heb ontwikkeld om in korte tijd samen met de organisatie een hardnekkig en complex vraagstuk te onderzoeken en analyseren.


Het 'probleem' heb ik in de wijdere context van interim-management geplaatst. En het als systeem onderzocht. Al snel kreeg ik zicht op hoe het vraagstuk in elkaar steekt. Vanuit dit perspectief ontstond er een idee hoe het verschijnsel kan worden opgelost.
Er is niet één oorzaak. Het gaat om een patroon. Het verschijnsel is het gevolg van een veelheid aan complexe factoren en een zich steeds herhalend interactiepatronen tussen actoren, factoren en processen in het systeem.


Ik ben van mening dat de hoofdrolspelers in de wijdere context van interim-management onbedoeld en onbewust een aantal essentiële zaken over het hoofd zien waardoor 'het probleem' zich keer op keer herhaalt. Interim-management is in mijn optiek een complex adaptief systeem CAS en is 'het probleem’ het probleem van emergente verschijnselen!

Ik ben op zoek gegaan naar een oplossing. En ik denk een passende oplossing te hebben gevonden. Ik hoop met dit idee een innovatieve en effectieve bijdrage te leveren aan het oplossen van complexe vraagstukken.

Het 'probleem' van interim-management heeft in mijn optiek een lange voorgeschiedenis en heeft ook meerdere lagen. In dit e-boek probeer ik op een transparante manier te laten zien welke factoren in samenspel en wisselwerking het 'probleem' onbedoeld hebben veroorzaakt en in stand hebben gehouden.

Ook laat ik zien hoe het probleem in mijn ogen opgelost kan worden en hoe niet-effectieve interactiepatronen doorbroken kunnen worden.

Mijn aanpak is gericht op kennisoverdracht en empowerment. Het idee achter de methode en aanpak is simpel. “We hebben allemaal wel eens een probleem. Want als we wisten wat we deden, dan hadden we het al opgelost of deden dat meteen”. Met andere woorden. Als we weten hoe een probleem in elkaar steekt, dan kunnen we het in de meeste gevallen zélf effectief oplossen.

Het e-boek heb ik geschreven om mijn inzicht in het 'probleem' en mijn idee voor een oplossing te delen en verspreiden. Alleen op deze manier kan het worden beoordeeld en kan het betekenis krijgen.

Naast onderzoek van complexe vraagstukken en het geven van praktisch advies over een plan van aanpak geef ik ook 
lezingenworkshopstrainingen en gastcolleges over deze materie.

Mythe ontzenuwt. Een probleem opgelost!

Ary van Baalen | Jacques Perkstraat 30 | 5644 TK Eindhoven | +31 622440947
E-mail | Website LinkedIN Twitter YouTube |
Een reactie posten