woensdag 7 maart 2012

Emergent gedrag


EMERGENT GEDRAG

Een emergent verschijnsel of eigenschap ontstaat wanneer verschillende elementen in een systeem door interacties met elkaar worden verbonden. Een emergente eigenschap (verschijnsel) is van een hogere complexiteit en krijgt meestal een kenmerkende naam. Deze eigenschap is niet (of niet in die mate) in een van de afzonderlijke elementen aanwezig is.

Zwakke emergentie is de meest voorkomende vorm. Het is een fenomeen dat zich met name voordoet in levende organismen en sociale groepen. Het verschijnsel ontstaat door relatief eenvoudige feedbackmechanismen en is in beginsel voorspelbaar, maar niet in detail. De rollen van de actoren in dit systeem zijn in principe flexibel en iedere elke actor kan meerdere rollen vervullen. Maar niet tegelijkertijd.
De top-down feedback van het (sub)systeem kan beperkingen opleggen aan de interactiepatronen en het individuele gedrag van de actoren in het (sub)systeem of juist het tegenovergestelde. 
Een belangrijk aspect is de context-afhankelijkheid: het gedrag van de actoren (agenten) in het (sub)systeem wordt in grote mate bepaald door hun rol in de groep en de werkelijke context en situatie waarin men zich bevindt. Dit wordt aangeduid als context-afhankelijke flexibiliteit.


Links een afbeelding van een Complex Adaptief Systeem (CAS).
Een CAS bestaat uit subsystemen. Binnen deze subsystemen zijn er interacties tussen de actoren. Door herhaling ontstaan er patronen en kan er top-down positieve of negatieve feedback mechanismen ontstaan die weer het gedrag van de actoren binnen het subsysteem beïnvloeden.


Links een afbeelding het interactiepatroon binnen een subsysteem.

Ary van Baalen | Jacques Perkstraat 30 | 56 44 TK EINDHOVEN | +31 622440947
E-mail | Website LinkedIN Twitter YouTube |

Een reactie posten