maandag 12 maart 2012

Hoe, bewustzijn, kennis & leren


HOE, BEWUSTZIJN, KENNIS & LEREN
Complex Adaptieve Systemen (CAS) kunnen bepaalde eigenschappen ontwikkelen (positief en negatief) als verschillende elementen in het systeem met elkaar worden verbonden. Deze eigenschappen worden emergente eigenschappen genoemd. Een emergente eigenschap is een eigenschap van het systeem (CAS) als geheel, maar niet van een van de afzonderlijke elementen. Een emergente eigenschap (verschijnsel) is van een hogere complexiteit.
Dit fenomeen kan zich voordoen bij alle levende organismen in de natuur en bij sociale groepen en systemen. Het verschijnsel ontstaat door relatief eenvoudige feedbackmechanismen in het systeem (CAS) en is — wanneer het mensen betreft — in beginsel voorspelbaar, maar niet in detail.

Als het systeem (CAS) overwegend negatieve feedback genereert, vermindert er nieuwe input van de veranderende externe omgeving. Negatieve feedback leidt tot een meer stabiel en een evenwichtig systeem. Maar zorgt ook voor stagnatie en belemmering van de groei en ontwikkeling. Sterke negatieve feedback houdt verandering en aanpassing aan de externe omgeving tegen.
CAS

Als het systeem (CAS) echter overwegend meer positieve feedback genereert is er ook een hogere positieve output van het systeem aan de veranderende externe omgeving. En is er ook meer positieve input van de externe omgeving. Positieve feedbackloops versterken en stimuleren verbeteringen en aanpassing aan de externe en veranderende omstandigheden. Het stimuleert innovatie en ontwikkeling.
Positieve feedbackloops maken systemen instabieler maar ze vergroten ook de kans op groei en zij creëren een voorsprong op andere systemen die niet veranderen.
EMERGENTIE
Naarmate een CAS zich meer bewust is van wat er gebeurt en weet hoe een adaptief vraagstuk in elkaar steekt en hiervan leert, kan het zich als systeem ontwikkelen en aanpassen (adaptation) aan de veranderende externe omgeving. Hierdoor ontstaat er een nieuw CAS dat enerzijds complexer is, maar stabieler is dan daarvoor. Het is in staat om met nieuwe uitdagingen om te gaan tegen veel lagere kosten.
ADAPTATION

OPDRACHTGEVERS

Er zijn drie redenen waarom in dit geval (interim-oplossingen) ik mij primair richt op opdrachtgevers.
  • Elke interim-case start bij hen 
  • Zij willen de beste oplossing 
  • Zij betalen de rekening


Ary van Baalen | Jacques Perkstraat 30 | 56 44 TK EINDHOVEN | +31 622440947
E-mail | Website LinkedIN Twitter YouTube |
Een reactie posten