METHOD

Sight & Grip on Complex Issues


Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in het ontstaan van 'problemen' en wat er voor zorgt dat dit gebeurt. Achteraf bezien is het niet vreemd dat ik achtereenvolgens maatschappelijk werker, systeemtherapeut en interim-manager ben geworden. Als interim-manager heb ik mij gaandeweg gespecialiseerd in het analyseren en oplossen van complexe vraagstukken. 

Bedrijven, overheden, organisaties, maar ook (delen van) de samenleving worden steeds vaker geconfronteerd met allerlei kwesties die niet eenvoudig zijn op te lossen of te beheersen.

Een paar jaar geleden ben ik opzoek gegaan naar een (mogelijk) universeel onderliggend interactiepatroon als verklaring voor de toename van complexe vraagstukken. Met vallen en opstaan heb ik een definieerbaar interactiepatroon ontdekt, dat in complexe kwesties steeds weer de kop op steekt.

Het resultaat van deze zoektocht is te zien en beluisteren in dit verhaal dat ik een tijdje geleden heb geschreven voor een aantal internet communities op dit gebied.

Ook heb ik een praktische methode ontwikkeld om in korte tijd zicht en grip te krijgen op ingewikkelde kwesties. Deze methode is gebaseerd op mijn theoretische kennis van complexe vraagstukken, complex adaptieve systemen, sociaal-constructivisme en wetenschappelijke theorieën over complexiteit en jarenlange praktijkervaring.


Geen opmerkingen: