PORTFOLIO


(video 1.07 min)

2010- heden
Workshops & Lezingen. Eenvoudige Oplossingen voor Ingewikkelde Vraagstukken.
2010- heden
Advies-opdrachten diverse zorgorganisatie en overheid.
2010- heden
Coaching (interim-)managers in de zorg.
2011- heden
Trainingen Effectief Oplossen van Problemen.
2010
Interim clustermanager
Interim-cluster manager bedrijfsvoering OGGZ bij een grote GGZ instelling. Opdracht is het structureel gezond maken van de financiële exploitatie, een vraaggericht portfolio, juiste mix tussen kwantiteit en rendement.
2009-2010
Interim-afdelingsmanager
Interim-afdelingsmanager bij een grote GGZ instelling in het oosten van het land. Opdracht was het logistiek verbeteren en aanpassen van het zorgproces en het verbeteren van de exploitatie.
2008
Interim-projectmanager
Interim-projectmanager bij een landelijke organisatie voor jeugdzorg. Ik was belast met herinrichten en optimaliseren van de zorgprocessen.
2007-2008
Interim-directeur
Overbruggingsmanagement bij een kleine categorale instelling voor hulpverlening en opvang in het westen in Zuid-Holland.
2007-2008
Interim-regiomanager
Overbruggingsmanagement bij een grote instelling voor jeugdzorg in Noord-Holland.
2006-2007
Interim-teammanager
Overbruggingsmanagement bij een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische stoornis in het midden van het land.
2006-2007
Interim-manager Kliniek
Crisis- en verandermanagement bij een instelling voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie in het noordwesten van het land.
2005-2006
Interim-teammanager
Begeleiden van een transitie- en integratieproces van een dagklinische voorziening voor traumabehandeling van vrouwen vanuit een specialistisch psychotherapeutisch centrum naar ander onderdeel van een grote GGZ instelling.
2005-2006
Interim-projectmanager
Opstarten van een woonwerkgemeenschap voor autisten bij een specialistisch centrum.
2005-2006
Interim-teammanager
Overbruggingsmanagement voor een specialistisch centrum voor autisten.
2005
Interim-teammanager
Project- en overbruggingsmanagement bij een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische stoornis in het midden van het land.
2004-2005
Interim-manager beheer
Crisis- en verandermanagement voor de afdeling preventie van een grote instelling voor verslavingszorg.
2004
Adviesopdracht
Bij een organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in de regio Midden-Nederland.
2004
Interim-manager Zorg
Crisis- en verandermanagement voor een organisatie voor maatschappelijke opvang in het westen van het land.
2002-2003
Interim-directeur
Crisismanagement en begeleiding van een bestuurswisseling bij een organisatie voor ambulante verslavingszorg in het westen van het land.
2002
Interim-directeur
Recovery-management voor kenniscentrum (onderdeel van grote koepelorganisatie) voor mensen met niet aangeboren hersenletsel in het midden van het land.
2002
Adviesopdracht
Bij grote organisatie voor beschermd wonen en dagactivering in de Randstad.
2001-2002
Interim-sectordirecteur
Crisismanagement Kinder- en Jeugdpsychiatrie in zuidwesten van het land.
2001
Interim zorgmanager
Crisismanagement en onderzoek naar het functioneren in grote thuiszorgorganisatie in het midden/oosten van het land.
2000-2001
Interim locatiemanager
Overbruggingsmanagement bij grote organisatie voor jeugdzorg in het westen van het land.
1999-2000
Interim-manager Verslavingskliniek
Begeleiding reorganisatie van grote verslavingskliniek in de Randstad.
1999
Projectmanager
Ombouw klinische voorzieningen naar dagklinische en ambulante voorzieningen bij organisatie voor jeugdzorg in het zuiden van het land.
1998 1999
Interim-manager
Crisis- en turnaround-management van twee centra voor dagbehandeling in de jeugdhulpverlening in het zuiden van het land.
1998
Interim-manager
Opstarten van een taakgroep bij grote GGZ instelling (nieuw gestarte Multifunctionele Eenheid) in zuidelijk Randstad.
1997 1998
Interim-manager
Crisismanagement binnen taakgroep bij een grote GGZ instelling in westen van het land.

Geen opmerkingen: