maandag 14 mei 2012

Emergentie in grotere systeem van interim-managementIn de meeste interim-cases ontstaat gaandeweg een opmerkelijk en problematisch verschijnsel. Wat is er aan de hand. Als een organisatie een interim-manager inhuurt om te helpen met het oplossen van een complex organisatievraagstuk, dan komt deze manager er in de meeste gevallen achter dat het aangereikte probleem anders in elkaar steekt. Hoewel deze informatie eigenlijk op tafel zou moeten komen, komt het hier meestal niet van. Ik heb dit opmerkelijke verschijnsel onderzocht en ontdekt hoe het in elkaar steekt. Het gaat om een emergent verschijnsel in het ‘grotere systeem van interim-management’. In mijn optiek is interim-management een complex adaptief systeem. 
De video-animatie hierboven is onderdeel van een e-boek met de titel 'Interim-management als complex systeem. Een perspectief met mogelijkheden’dat ik over dit onderwerp heb geschreven.  In dit e-boek geef ik mijn visie op het ontstaan van het  verschijnsel, hoe het in elkaar steekt én hoe het kan worden opgelost. 
Dit onderwerp is ook onderdeel van mijn workshops en lezingen.


Ary van Baalen | Jacques Perkstraat 30 | 56 44 TK EINDHOVEN | +31 622440947
E-mail | Website LinkedIN Twitter YouTube Een reactie posten