dinsdag 28 februari 2012

Interim-management as a larger system

Ary van Baalen | Jacques Perkstraat 30 | 56 44 TK EINDHOVEN | +31 622440947
Een reactie posten