vrijdag 18 oktober 2013

Mantelzorgers in Nederland


Overzicht sociale relaties tussen zorgvrager en mantelzorger in 2008 in Nederland.


Bron: CBS (IN '08) SCP-Bewerking. 

Overzicht leeftijdverdeling mantelzorgers die lang en intensief een partner of familielid verzorgen.


Bron: CPB 2001/CBS 2008.

In Nederland waren er in 2008:
  • 3,5 Miljoen mensen die hulp gaven aan een hulpbehoevende of zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur. 
  • 1,1 Miljoen mantelzorgers verleenden intensief en langdurig hulp; dit is beduidend meer dan in 2001 (750.000). 
  • 450.000 mensen die zich door hun hulpverplichtingen ernstig belast voelde; dit aantal lag in 2001 op 300.000.
  • De meeste mantelzorgers zijn vrouw (60%). 
  • Het aandeel mantelzorgers van 65 jaar of ouder is toegenomen (van 13% in 2001 naar 20% van alle mantelzorgers in 2008). 
  • Het aantal mensen dat voor zijn of haar partner of kind zorgt, is gestegen van 450.000 mantelzorgers in 2001 naar 750.000 in 2008.
Bron: SCP, 2010


Geen opmerkingen: