donderdag 17 oktober 2013

Achteruit naar voren. Kosten 2000 - 2012.

Kosten zorg tussen 2000 - 2012

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale zorguitgaven in Nederland tussen 2000 en 2012.
In 2012 is er in totaal € 93 miljard uitgegeven aan zorg.


Bron: CBS, 2012. 
*) Cijfers 2012 zijn voorlopige cijfers.

Kostenontwikkeling

In de tabel hieronder een weergave van de kostenontwikkeling tussen 2004 en 2012 per zorgsector.


Bron: CBS, 2012 

De stijgers sinds 2010 zijn:
  • Ziekenhuizen 
  • Ouderenzorg 
  • Gehandicaptenzorg 

Een reactie posten