vrijdag 18 november 2011

WERKWIJZE


WERKWIJZE
Van Baalen ontkoppelt onderzoek en diagnostiek en de aanpak en inhuur van een interim-manager. Binnen een week kan hij een helder en overzichtelijk rapport op tafel leggen met een analyse van de probleemsituatie en praktisch adviseren hoe de problemen aangepakt kunnen worden. Van Baalen heeft zijn expertise op het gebied van probleemanalyse en advisering opgebouwd als uitvoerend interim-manager en helpt nu organisaties bij het vooraf helder krijgen van het probleem  en de achterliggende oorzaken en bij het vinden van effectieve oplossingen. De oplossingen zijn altijd zo licht mogelijk, zo duurzaam mogelijk en zo goedkoop mogelijk. Bij de advisering is belangenverstrengeling uitgesloten.
ONDERZOEK
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? De probleemsituatie is het uitgangspunt. Doel is een om een gezamenlijke analyse te maken van de situatie. Kennismaking en oriëntatie zijn de eerste stap. Vervolgens worden er werkafspraken gemaakt en is er kick-off moment. Iedereen weet wat er gaat gebeuren en waarom. Vervolgens interviewt Van Baalen sleutelfiguren in de organisatie. In deze interviews komen alle mogelijke factoren en aspecten van het probleem aan de orde. Mogelijke ‘blinde vlekken’  komen in beeld en ‘het probleem achter het probleem’  komt op tafel.  Ook is er aandacht voor de omstandigheden en context van de organisatie en het probleem. Ook de voorgeschiedenis en onderlinge samenhang van de verschillende factoren zijn onderdeel van het onderzoek. Bij het zoeken naar oplossingen is er nadrukkelijk aandacht voor het (onbenutte) oplossend vermogen van de organisatie. De uitkomst van elk interview is helder en overzichtelijk en visueel beschikbaar.
ANALYSE EN ADVIES
Wanneer alle gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd volgt een gezamenlijke presentatie en bespreking. De uitkomst van dit traject meer inzicht in de oorzaken van het probleem, een heldere en gezamenlijke probleemdefiniëring en diagnose en een praktisch advies voor een voorlopig plan van aanpak.
AANPAK
De uiteindelijke aanpak van het probleem is effectief en in alle gevallen veel lichter dan de nu gebruikelijke aanpak. Deze aanpak spaart ook geld uit. De besparing kan oplopen tot ruim zeventig procent.
Wat de organisatie zelf kan, doet de organisatie ook zelf. De inhuur van externe expertise wordt op deze manier tot een minimum beperkt.
REACTIES
De reactie zijn positief. De aanpak wordt als leerzaam en verfrissend ervaren met nieuwe en verrassende invalshoeken en met onverwachte en creatieve oplossingen.
Een reactie posten