dinsdag 17 mei 2011

Opvallende stijging van aantal mensen dat overlijdt als gevolg van Psychische stoornissen en ziekten zenuwstelsel. Daling verkeersslachtoffers zet door.


Een paar weken geleden (18 april 2011) las ik bericht van Bart Hinke in het NRC Handelsblad over het (opnieuw) dalen van het aantal verkeersdoden in Nederland in 2010. De dalende trend zet door.  


Maar er is meer. Opvallend is de stijging van het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van Psychische stoornissen en ziekten zenuwstelsel.


Het artikel in het NRC was gebaseerd op een persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het artikel gaf Bart Hinke ook aan dat Het instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek S.W.O.V. en Veilig Verkeer Nederland (VVN) twijfelen aan de cijfers over het aantal verkeersdoden. Volgens de organisaties zijn er aanwijzingen dat de politie ongevallen minder nauwkeurig registreert dan voorheen. Ik ben nieuwsgierig wilde zelf de betreffende cijfers bekijken.

De betreffende data zijn makkelijk te vinden op de website van het CBS. Het CBS houdt nauwgezet bij de wat de primaire doodsoorzaken zijn in Nederland. In deze overzichtstabel is het totaal aantal mensen opgenomen dat tussen 1995 en 2010 in Nederland is overleden en wat de primaire doodsoorzaak (volgens de richtlijnen [2] van de WHO) is geweest.

Inderdaad is er goed nieuws, de daling van het aantal verkeersdoden is opmerkelijk. Het kan niet anders dan dat preventieve maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen hebben gewerkt. Dit succes mag worden gedeeld.

Hieronder een deeltabel van het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop tussen 1995 tot en met 2010 [1].

Zoals wel vaker gebeurd met cijfers en tabellen, worden ook deze gegevens over het aantal verkeersdoden ingeklemd tussen allerlei andere cijfers. In dit geval gaat het om cijfers over andere primaire doodsoorzaken in Nederland tussen 1995 en 2011. Opvallend is de stijging van het aantal mensen dat per jaar overlijdt als gevolg van Psychische stoornissen en ziekten zenuwstelsel. Tussen 1995 en 2011 is er een opvallende stijging van maar liefst 103% van het aantal mensen dat is overleden aan als gevolg Psychische Stoornissen en Ziekten van het Zenuwstelsel. In 1995 overleden hieraan ruim zesduizend (6000) mensen en in 2010 waren dit er ruim twaalfduizend (12.000) geworden.
Psychische Stoornissen en Ziekten van het Zenuwstelsel is een zeer ruime definitie, maar de stijging is mijns inziens zeker de moeite waard om nader te exploreren. In de media heb ik over dit onderwerp de laatste maanden niets gehoord, gezien of gelezen. Misschien heb ik het gemist. Maar zoekend op internet heb ik ook geen recent item kunnen vinden.

Ik vraag me af welke factoren bepalend of van invloed zijn op deze ontwikkeling. Is er een analyse? Wordt er beleid gemaakt? Is VWS er mee bezig? De politiek? Ik heb geen idee.

Hieronder een grafiek uit het zelfde bestand over de primaire doodsoorzaak in Nederland tussen 1995 en 2010 in percentages weergegeven. Bron: CBS.

Uitgelicht Bron CBS.


Wat opvalt is:
  1. De stijging Overige nieuwvormingen (kanker). 
  2. Stijging van Psychische Stoornissen en Ziekten van het Zenuwstelsel.
  3. Daling acuut hartinfarct.
  4. Daling hersenvaatletsels.Daling van wegverkeersongevallen.

NOTEN.
[1] 2010 zijn voorlopige cijfers.
[2] Primaire doodsoorzaak. Dit houdt in dat slechts één ziekte of gebeurtenis als primaire doodsoorzaak kan worden aangemerkt, namelijk de ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. Men spreekt hierbij wel van de onderliggende ziekte of het grondlijden. Gevolgen of complicaties hiervan worden meestal als secundaire doodsoorzaak /doodsoorzaken beschouwd, evenals andere ziekten die ten tijde van het overlijden aanwezig waren en soms tot de dood hebben bijgedragen. Bij een zogenaamde uitwendige doodsoorzaak (niet-natuurlijke dood) wordt vrijwel altijd de gebeurtenis als primaire doodsoorzaak aangemerkt en het ontstane letsel als secundaire doodsoorzaak. De in deze tabel weergegeven cijfers hebben betrekking op de primaire doodsoorzaak.

Geen opmerkingen: