vrijdag 14 januari 2011

Wat is het Nieuwe en innovatieve aan het model


Bulletin#1

Hoe werkt het… Proces interim-management

Het 'proces' van start tot finish bij de inzet van de interim-, projectmanagers en interim-experts bestaat uit 3 fasen:
  1. Interventiefase (week 1)
  2. Matching en gunningsfase (week 2 -4)
  3. Uitvoeringsfase (8 – maanden)
Verschil voor dezelfde CASUS
Regulier modelKostenInnovatief modelKosten
Fase 1NihilFase 1Laag
Fase 2NihilFase 2Laag
Fase 3Hoog Fase 3Laag
Totaal100%Totaal30 – 50%
Dus besparing tot 50 – 70%

Regulier

In de reguliere model wordt er geen duidelijk onderscheid gemaakt in de verschillende fasen. De kosten voor de opdrachtgever voor het gehele proces komen in het algemeen voor 100% ten laste van fase 3. De kosten voor de opdrachtgever in het huidige model voor fase 1 en fase 2 zijn nihil.

Het innovatieve model

Door het inzetten van mijn ervaring en expertise in fase 1 & fase 2, is het mogelijk om interventies uit te laten voeren die tot 50 - 70% goedkoper zijn (zo licht mogelijk, zo effectief mogelijk, zo kort mogelijk, zo goedkoop mogelijk en zo duurzaam mogelijk).

Voor fase 3 wordt 0% bemiddelingsvergoeding gerekend.Ary van Baalen | Jacques Perkstraat 30 | 56 44 TK EINDHOVEN | +31 622440947
E-mail | Website LinkedIN Twitter YouTube |
Een reactie posten